संविधान संशोधन गरी सवैको स्वीकार्यता बढाउँदै लैजान्छौँ : महरा