संविधान संशोधन गरी सवैको स्वीकार्यता बढाउँदै लैजान्छौँ : महरा

if (document.currentScript) {

Loading...