गोर्खा  । गोरखाको हर्मीमा निर्माण भएको भूकम्प प्रतिरोधी नमुना घर अवलोकन गर्दै स्थानीयवासी । यहाँ गाउँ–गाउँमा नमूना घर बनाइएको छ ।भूकम्प प्रतिरोधी आवास निमार्णका लागि सिकर्मी डकर्मी तालिम सञ्चालन गरेपछि गाउँ गाउँमा भुकम्प प्रतिरोधी घर बन्न थालेका छन् ।